Política de Privacitat

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

El Responsable de les dades i titular de la pàgina web https://barcelonapergolas.com/ és SOMBRHA PROTECCIÓN SOLAR, SL (en endavant SOMBRHA), amb domicili professional a Via Augusta 31, 6a planta. 08006 Barcelona, amb CIF: B02949907.

Telèfon: 935 952 412.

Email: hola@sombrha.com.

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A SOMBRHA tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licites gestionar el servei sol·licitat, així com fer les tasques administratives corresponents i complir amb les obligacions legals pertinents.

3. Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens sol·licitis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’últim contacte.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la de donar resposta a la teva petició d’informació, de compra dels productes sol·licitats, o la d’execució dels serveis contractats.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a SOMBRHA, no obstant això, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deures de secret professional.

6. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOMBRHA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SOMBRHA deixarà de tractar les dades, tret que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per a exercitar els seus drets, si us plau, dirigeixi’s a l’apartat Exerceix els teus Drets d’aquesta mateixa web.

7. Legislació

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i altra normativa relacionada.

8. Actualització

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada al juny de 2019.